Tính năng

Cập Nhật Boss Mới

16-07-2021

Giang hồ liên tục lộ diện những Ác Nhân mới, làm khuynh đảo toàn cõi Võ Lâm. Những Ác Nhân này với sức mạnh vô song của mình tự tin thách thức bất cứ vị Đại Hiệp nào dù ở phía chính đạo hay tà phái. Các Huynh Tỷ đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần săn lùn Ác Nhân để nhận về cho mình những món đồ cực khủng chưa nào!?

BOSS mới Ác Nhân Cốc

- Thêm BOSS Ác Nhân Cốc tầng 6 và Ác Nhân Cốc-VIP tầng 5

- Drop trang bị phẩm 13 ở BOSS cấp 600 trở lên

- Drop Hiệp Khách Đường Thiên Hành ở BOSS Ác Nhân Cốc thường cấp 500 trở lên

Cập nhật 5 BOSS ở Ác Nhân Cốc-Thường tầng 6 

- Thành Côn (Cấp 510):

 

- Đặc Mộc Nhĩ (Cấp 530):


- Kim Luân Pháp Vương (Cấp 550):


- La Hầu Vương (Cấp 580):


- Nhạc Bất Quần (Cấp 600):

 

Cập nhật 7 BOSS ở Ác Nhân Cốc-VIP tầng 5 (VIP 8 có quyền khiêu chiến)- VIP-Hoắc Đô (Cấp 450)


- VIP-Du Cẩn Chi (Cấp 500)


- VIP-Nhạc Lão Tam (Cấp 530)


- VIP-Thành Côn (Cấp 560)


- VIP-Mộ Dung Phục (Cấp 590)


- VIP-Thiên Hộ Tây Xưởng (Cấp 620)


- VIP-Đạt Nhĩ Ba (Cấp 640)

 

BOSS mới Hiệp Khách Đảo

- Thêm BOSS + Tầng mới: Thêm 5 BOSS ở tầng 6

- Điều chỉnh level tham gia ở các tầng:

  + Hiệp Khách Đảo tầng 5: từ cấp độ 450 đến 649 được quyền tham gia.

  + Hiệp Khách Đảo tầng 6: từ cấp độ 550 đến 999 được quyền tham gia.

- Rơi các vật phẩm như trang bị Cam, Đỏ phẩm 13 ở boss cấp 600 trở lên.

Thêm 5 BOSS ở Hiệp Khách Đảo Tầng 6

- Bạch Tự Tại (Cấp 530)


- Đinh Bất Tam (Cấp 550)


- Trương Tam (Cấp 580)


- Long Đảo Chủ (Cấp 610)


- Mộc Đảo Chủ (Cấp 640)

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,