Tính năng

Cập Nhật Tính Năng Mới: Quân Hàm

14-04-2022

Huynh/Tỷ thân mến,

Cùng Chu muội tìm hiểu xem có gì mới trong lần cập nhật này nhé!!!

Quân Hàm

- Mở rộng mốc nâng cấp quân hàm.

- Người chơi cần sử dụng vật phẩm mới: Tuyệt Thế Lệnh Bài để nâng cấp cho 2 bậc quân hàm mới.

- Tuyệt Thế Lệnh Bài được ghép lên từ Truyền Thuyết Lệnh Bài.

- Số lượng lệnh bài tiêu tốn cho 7 mốc quân hàm mới:

Mốc quân hàm Lệnh bài
Võ Thần 1 sao 15
Võ Thần 2 sao 18
Võ Thần 3 sao 21
Tuyệt Thế 25
Tuyệt Thế 1 sao 30
Tuyệt Thế 2 sao 35
Tuyệt Thế 3 sao 40

Quân Hàm Võ Thần

Quân Hàm Tuyệt Thế

Xem thêm:

- Cập nhật mới: Kinh Mạch

- Cập nhật mới: Thần Công

- Cập nhật mới: Tọa kỵ - Hộp kiếm

Chúc Huynh/Tỷ có những giây phút thư giản cùng Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,