Tính năng

Chiến trường Tranh bá liên server

18-12-2019

Chiến trường tranh bá là hoạt động sự kiện chiến trường liên server của game. Người chơi chung cụm liên server khi tham gia sẽ được chia thành 2 phe Chính và Tà tranh đấu với nhau dành chiến thắng.

Thời gian: 

- Bắt đầu báo danh lúc 12:45 và 20:45 hằng ngày.

Yêu cầu: 

 - Level: 200. 

- Thuộc các server liên cụm.

Quy tắc: 

-  Cách thức báo danh:

  + Khi thời gian hoạt động bắt đầu, sẽ có 3 phút để người chơi tham gia báo danh trận đấu.

  + Sau khi báo danh xong, những người chơi chung cụm liên server sẽ được chuyển vào khu vực chờ.

  + Khi kết thúc thời gian báo danh, tất cả người chơi trong map sẽ được chuyển vào map thi đấu.

  + Dựa theo lực chiến nhân vật, người chơi sẽ được xếp vào trận đấu tương ứng.

-  Cách thức hoạt động:

  + Trận đấu sẽ chia người chơi thành 2 phe Chính và Tà.

  + Mỗi phe sẽ có hồi sinh riêng.

  + Người chơi tiêu diệt được người chơi phe đối địch, chiếm cứ điểm sẽ nhận được điểm Vinh Dự.

  + Điểm Vinh Dự là căn cứ để tính điểm thắng bại của 2 phe, cũng như sẽ dùng để xếp hạng người chơi theo từng môn phái.

  + Trong thời gian diễn ra Chiến trường Tranh Bá, người chơi bị mất kết nối sau đó vào lại vẫn tham dự tiếp được Chiến Trường.

  + Nếu người chơi muốn thoát trận đấu, thì sẽ không thể vào lại cũng như không nhận được phần thưởng của lượt chiến trường đó.

- Chiếm cứ điểm: 

  + Khi đến gần cứ điểm sẽ xuất hiện nút [Chiếm Đoạt].

  + Nếu nhân vật không bị khống chế, di chuyển hoặc tấn công người khác trong khoảng thời gian sẽ chiếm đoạt được cứ điểm đó.

- Thu thập vật phẩm tăng lợi ích:

  + Trong trận đấu cũng sẽ xuất hiện các Bí pháp. Khi thu thập sẽ nhận được các hiệu ứng  của các vật phẩm tăng lợi ích  cho phe mình, đồng thời nhận được điểm vinh dự.

- Phân chia thắng bại:

  + Đội nào đạt tới 2400 điểm sẽ chiến thắng và trận đấu sẽ kết thúc.

  + Hoặc thời gian kết thúc mà 1 trong 2 đội chưa đạt được 2400 điểm thì phe nào điểm cao hơn sẽ chiến thắng.

- Xếp hạng cá nhân:

  + Xếp hạng nhân vật theo từng môn phái khác nhau: Võ Đang, Cái Bang, Đường Môn, Nga Mi, Thiếu Lâm, Minh Giáo.

Phần thưởng: 

- Phần thưởng sẽ được phát sau khi kết thúc trận đấu. Phe thắng và thua đều có phần thưởng.

- Các phần thưởng sẽ phát cho người chơi ngay sau khi kết thúc trận đấu.