Tính năng

Điều Chỉnh Tính Năng Kế Thừa Linh Thú

06-10-2020

Quý Đại Hiệp thân mến!

Với những góp ý của huynh/tỷ. Chu muội đã có những điều chỉnh  linh thú để làm thỏa những đam mê, đáp lại những tâm tư của huynh/tỷ trong bấy lâu nay. Theo chân muội khám phá những điều chỉnh trong lần này nhé!

Kế Thừa Linh Tu

- Bỏ giới hạn Linh thú kế thừa cùng là Thần thú hoặc cùng là Đời 2.

- Điều kiện kế thừa Linh tu chỉ cần:

   + Những linh thú có cấp độ mang theo 340 trở lên.

   + Linh thú cấp độ trưởng thành Toàn mỹ.

   + Đạt 7 sao trở lên.

   + Cấp Linh tu của Linh thú nguyên liệu phải lớn hơn 0.

Kế Thừa Ngộ Tính

- Bỏ giới hạn Linh thú kế thừa cùng là Thần thú hoặc cùng là Đời 2.

- Điều kiện kế thừa Ngộ tính chỉ cần:

   + Đạt tối thiểu 1 sao trở lên.

   + Cấp Ngộ tính của Linh thú nguyên liệu phải lớn hơn 0.

- Kết quả kế thừa Ngộ tính:

   + Thường và Hiếm: Tùy thuộc vào cấp Linh tu hiện tại hoặc nếu được kế thừa cả cấp Linh tu. Sẽ nhận được cấp Ngộ tính tối đa tương ứng.

Ví dụ 1: Truyền Ngộ tính + Linh tu từ Thần thú có cấp Ngộ tính 20, cấp Linh tu 20 sang Linh thú thường hoặc Hiếm.

    ⇒  Khi đó, Linh thú được truyền sẽ chỉ nhận được tối đa cấp Ngộ tính là 15 (Do Linh thú Thường - Hiếm tăng tối đa Ngộ tính 10 và cấp Linh tu 20 tăng thêm 5 cấp Ngộ tính => chỉ nhận được tối đa 15 cấp Ngộ tính).

Ví dụ 2: Truyền Ngộ tính từ Thần thú có cấp Ngộ tính 20 sang Linh thú thường hoặc Hiếm có cấp Linh tu hiện tại là 12.

    ⇒ Khi đó, Linh thú được truyền sẽ chỉ nhận được tối đa cấp Ngộ tính là 13 (Do Linh thú Thường - Hiếm tăng tối đa Ngộ tính 10 và cấp Linh tu 12 tăng thêm 3 cấp Ngộ tính => chỉ nhận được tối đa 13 cấp Ngộ tính).

- Thần Thú: Tùy thuộc vào số Sao hiện tại của Thần thú, sẽ nhận được cấp Ngộ tính tối đa tương ứng.

Ví dụ:  Thần thú 6 sao trở xuống không mở tăng cấp Linh tu nên giới hạn cấp Ngộ tính nhận được có thể phụ thuộc vào số sao:

    ⇒ 1 - 3 sao, giới hạn cấp Ngộ tính là 10.

    ⇒ 4 - 6 sao, giới hạn cấp Ngộ tính là 12.

       + Thần thú 7 sao trở lên sẽ mở tăng cấp Linh tu nên giới hạn cấp Ngộ tính dựa trên số sao và cấp Linh tu hiện tại.

Kế Thừa Kỹ Năng

- Giữ nguyên như hiện tại.

- Chỉ cần Linh thú Nguyên liệu có học kỹ năng sẽ truyền sang tương ứng, đè lên kỹ năng đã học hiện tại (nếu có).

 

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,