Tính năng

Môn phái mới Minh Giáo

18-12-2019

Chính thức ra mắt môn phái mới sau bao ngày trông ngóng. 

Môn phái mới Minh Giáo 

- Hệ ngũ hành: Hỏa.

- Vũ khí: Đại Đao.

- Ưu điểm: sát thương cao, khống chế tốt, nhiều kỹ năng ảnh hưởng đa mục tiêu.

- Khuyết điểm: đánh cận chiến, kỹ năng cần tính toán kỹ khi sử dụng.

Sơ lược môn phái 

- Công kích:     10 điểm

- Bạo kích:        2 điểm

- Khống chế:     4 điểm

- Phòng ngự:    4 điểm

 

Hệ thống SKILL

HÌNH ẢNH

TÊN KỸ NĂNG

NỘI DUNG KỸ NĂNG

Liệt Diệm Trảm

Đâm liên tiếp đại đao 5 lần gây 550% sát thương + 10440 sát thương lên mục tiêu phía trước. Đòn cuối cùng có tỷ lệ 69% gây thiêu đốt kẻ địch trong 2 giây. Tối đa tác động 4 mục tiêu

 

Liệt Thiên Trảm

Xoay đại đao xung quanh bản thân gây ra 4 đòn sát thương cho đối thủ xung quanh. Gây ra tổng 545% sát thương + 6240 điểm sát thương

 

Huyết Chiến Bát Phương

Tuyệt kỹ Minh Giáo  dũng mãnh vô song, tấn công 3 đòn lên đường thẳng phía trước gây 1153% sát thương + 26445 điểm sát thương. Mỗi đòn đêì có khả năng gây thiêu đốt đối thủ, đòn tấn công cuối cùng sẽ chôn chân đối thủ trong 3 giây

 

Hủy Thiên Diệt Địa

Tuyệt kỹ Thánh Hỏa Đao Pháp kết hợp thân pháp trong Càn Khôn Đại Nã Di, trảm 5 đòn hủy diệt đối thủ xung quanh gây 585% sát thương + 12660 điểm sát thương. Đòn cuối cùng khiến đối thủ chịu hỏa thiêu gây sát thương kéo dài

 

Thánh Hỏa Liêu Nguyên

Triệu hồi Thánh Hỏa Lệnh trấn phái Minh Giáo thiêu đốt diện rộng tối đa 8 đối thủ xung quanh trong 6 giây. Mỗi giây gây ra 119% sát thương + 3305 điểm sát thương. Kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng bị giảm tốc độ di chuyển 30% trong 5 giây

 

Hấp Huyết Ấn

Sử dụng Thánh Hỏa Lệnh hộ thân, tăng cường Hấp Huyết trong 8 giây. Trong thời gian này sẽ tăng thêm 14250 điểm hấp huyết + 29.5% hấp huyết hiện tại

 

Thiên Ma Quân Hoàng Bộ

Phi thân tới tấn công đối thủ, gây 596% sát thương + 14320 điểm sát thương, có 69% khả năng khiến đối thủ hôn mê trong 2 giây

 

Thích Cốt Ấn

Cuồng thức xả thân đoạt mệnh, sử dụng Thánh Hỏa Lệnh thiêu đốt cả bản thân lẫn đối thủ. Giảm 29.5% phòng ngự của bản thân và 36.5% phòng ngự của đối thủ trong 6 giây

- Cách sử dụng kỹ năng cho Minh Giáo:

                  + Thuần sát thương: Liệt Diệt Trảm + Hủy Thiên Diệt Địa + Thiên Ma Quân Hoàng Bộ +  Huyết Chiến Bát Phương.

                  + Thuần khống chế: Huyết Chiến Bát Phương + Thánh Hỏa Liêu Nguyên + Thiên Ma Quân Hoàng Bộ + Thích Cốt Ấn.

                  + Kết hợp (sát thương lớn, phòng ngự, khống chế tạm): Thích Cốt Ấn + Hấp Huyết Ấn + Huyết Chiến Bát Phương + Hủy Thiên Diệt Địa/Thiên Ma Quân Hoàng Bộ.