Tính năng

Nâng Tầm Giới Hạn

06-07-2020

Quý đại hiệp Cửu Dương thân mến,

Trong phiên bản này mở thêm giới hạn tâm pháp và mở rộng bản đồ Ác Nhân Cốc , quý nhân sĩ nào sẽ là người đầu tiên đứng trên đỉnh vinh quang, sở hữu sức mạnh vạn người khao khát

Điều Chỉnh Giới Hạn Tâm Pháp 

Nội dung

- Mở giới hạn Tâm Pháp từ cấp 700 → cấp 999

Tẩy Tủy Kinh

Dịch Cân Kinh

Bắc Minh Thần Công

Hấp Tinh Đại Pháp

Cập Nhật BOSS Ác Nhân Cốc

- Cập nhật 5 boss ở Tầng 5 thường

- Cập nhật boss và 1 bãi quái nhỏ tại Tầng 4 VIP

Boss Ác Nhân Cốc Tầng 5-Thường

- Thành Côn - Cấp: 415

- Nhạc Bất Quần - Cấp: 425

- Đạt Nhĩ Ba - Cấp: 450

- Nhạc Lão Tam - Cấp: 455

- Đoàn Diên Khánh - Cấp: 500

Boss Ác Nhân Cốc Tầng 4-VIP. Nhân vật đạt cấp VIP 7

- VIP- Lam Hầu Vương - Cấp: 350

- VIP- Kim Luân Pháp Vương - Cấp: 400

- VIP- Vân Trung Hạc - Cấp: 450

- VIP-Thành Côn - Cấp: 460

- VIP- Lý Mạc Sầu - Cấp: 500

- VIP- Nhạc Lão Tam - Cấp: 520

- VIP- Đạt Nhĩ Ba - Cấp: 550

Chu muội chúc các đại hiệp có thời gian trải nghiệm vui vẻ và thú vị với Nâng Tầm Giới Hạn trong phiên bản mới của Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,