Tính năng

Tăng Cấp Kỹ Năng Linh Thú

10-09-2022

Linh Thú của Huynh/tỷ đã max cấp chưa nhỉ?

Phiên bản lần này sẽ tăng giới hạn cấp kỹ năng và chỉ số thưởng thêm cho kỹ năng của linh thú đó.

Cùng Chu Muội khám phá nhé!

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút