Tính năng

Tính năng: Bộ Pháp

21-01-2020

Tính năng mới ra mắt mọi người rồi đây!

Giới thiệu:

- Hiệu ứng mới trên từng bước chân, khi nhân vật di chuyển.

- Các hiệu ứng mới khi tăng bậc hoặc dùng mảnh ghép mở vĩnh viễn Bộ Pháp đặc biệt.

- Nhân vật sẽ tăng thêm thuộc tính khi kích hoạt Bộ Pháp mới và tăng bậc.

 Điều kiện mở:

- Đạt cấp độ 285.

Tăng bậc Bộ Pháp:

- Sử dụng Bộ pháp tiến bậc đan để tăng kinh nghiệm cho Bộ pháp, có tỉ lệ nhận được gấp đôi kinh nghiệm Bộ pháp khi tăng cấp.

- Bộ Pháp được chia thành 10 bậc, mỗi bậc gồm 10 sao. Khi đạt đủ 10 sao sẽ tăng sang bậc kế tiếp.

- Mỗi cấp độ sao sẽ tăng thêm thuộc tính cho nhân vật. Tại mỗi bậc sẽ mở ra Bộ Pháp tương ứng.

Thời trang:

- Là nơi hiển thị toàn bộ các Bộ Pháp mà người chơi có thể sở hữu.

- Các bộ pháp sau khi được kích hoạt sẽ tăng thêm thuộc tính cho nhân vật. Ngoài ra, với mỗi Bộ pháp sẽ có hiệu ứng tương ứng xuất hiện khi người chơi di chuyển.

- Ngoài cách tăng bậc để nhận Bộ Pháp. Người chơi còn có thể dùng các loại mảnh Bộ Pháp để kích hoạt vĩnh viễn hoặc dùng các mảnh Bộ Pháp có thời hạn để mở tạm thời Bộ Pháp tương ứng với mảnh.

 Một số giao diện, hình ảnh tính năng: