Tính năng

Tính Năng Mới: Võ Hồn

05-01-2022

Quý Huynh/Tỷ thân mến,

Phiên bản Vạn Hồn Huyết Chiến đã sẵn sàng. Cùng Chu muội khám phá ngay!

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG

- Mở khóa tính năng Võ Hồn khi đạt cấp độ 315.

- Nhân vật của Huynh/Tỷ sẽ tăng thêm các thuộc tính khi tăng cấp và tăng bậc cho Võ Hồn.

CHI TIẾT TÍNH NĂNG

Tinh Luyện Võ Hồn

- Sử dụng vật phẩm để tích lũy thanh EXP Võ Hồn, mỗi khi đầy thanh EXP thì cấp độ Võ Hồn tăng 1 cấp.

- Cấp độ Võ Hồn không được vượt quá cấp độ hiện tại của nhân vật.

Tiến Bậc Võ Hồn

- Dùng Võ Hồn Tiến Bậc Đan để tăng EXP cho Võ Hồn. Có tỉ lệ x2 EXP khi sử dụng vật phẩm.

- Võ Hồn được chia làm 10 bậc, mỗi bậc có 10 sao. Tích đủ EXP sẽ tăng sao, Võ Hồn đạt đủ 10 sao sẽ sang bậc kế tiếp.

- Thuộc tính nhân vật sẽ được cộng thêm ở mỗi cấp sao.

Ngưng Hồn

- Võ Hồn khi tăng đến bậc nhất định sẽ kích hoạt Võ Hồn Đặc Biệt.

- Huynh/Tỷ có thể sử dụng Tinh Phách để tiến hành Ngưng Hồn, tăng chỉ số của thuộc tính được chỉ định.

- Mỗi lần Ngưng Hồn, hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn ra 3 chỉ số sẽ được thay đổi. Có thể tùy chọn Ngưng Hồn 1 lần hoặc Ngưng Hồn 10 lần.

- Ngưng Hồn có 3 loại: Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp. Mỗi loại sẽ yêu cầu các nguyên liệu khác nhau, giá trị Ngưng Hồn cũng tăng theo.

- Chỉ số thuộc tính khi Ngưng Hồn sẽ có giới hạn. Giới hạn này sẽ được tăng thêm tùy theo cấp hiện tại của Tinh Luyện Võ Hồn.

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,