Tính năng

Tính năng: Thiên Phú

29-01-2021

MMỗi môn phái đều sở hữu những kỹ năng riêng. Để phát huy toàn bộ sức mạnh, các Đại Hiệp hãy kích hoạt tính năng Thiên Phú Nhân Vật.

Điều kiện

- Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 330 trở lên

Nội dung

- Khi đạt đủ đẳng cấp 330, hệ thống kích hoạt tính năng Thiên Phú. Ứng với mỗi cấp nhân vật khi tăng cấp sẽ được thêm 1 điểm Thiên Phú.

- Mỗi kỹ năng của Thiên Phú sẽ có cấp tối đa khác nhau.

- Cấp Thiên Phú càng cao hiệu quả tăng lợi càng lớn, càng tăng mạnh chiến lực của nhân vật và cần nhiều điều kiện để mở khóa:

+ Điểm Công/Thủ/Đa dụng: Dùng 1 điểm thiên phú sẽ nhận 1 điểm Công/Thủ/Đa dụng tương ứng với loại thiên phú đã học.

+ Đạt đủ tổng số điểm của loại kỹ năng tương ứng và đạt đủ cấp kỹ năng Thiên phú yêu cầu sẽ mở khóa kỹ năng mới.

Lưu ý

- Thiên phú sau khi nâng cấp sẽ không thể hoàn lại. Trừ khi nhân vật tẩy toàn bộ điểm thiên phú.

Kỹ năng Thiên Phú

Kỹ năng Thiên Phú gồm 3 dạng:

Hệ Công

- Hệ Công: Gia tăng các chỉ số tấn công, các kỹ năng bị động hỗ trợ chiến đấu.

Hệ Thủ

- Hệ Thủ: Gia tăng khả năng phòng thủ và các kỹ năng hỗ trợ phòng thủ, sinh tồn trong giao tranh.

Đa Dụng

- Hệ Đa Dụng: Gia tăng các chỉ số nhân vật, mở khóa kỹ năng kết hợp hai yếu tố phòng thủ và tấn công.

Tẩy điểm Thiên Phú

- Sử dụng Bàn Nhược Tâm Kinh để tiến hành tẩy điểm Thiên Phú của mình.

Chúc Quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,