Tính năng

Trang Bị Hoàng Kim Định Quốc

16-11-2020

Sử dụng bộ trang bị cùng loại & cấp sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính của toàn bộ trang bị Hoàng Kim Định Quốc đang sử dụng, ngoài ra quý Huynh/tỷ có thể thăng cấp để nâng cao chỉ số trang bị. Ngay sau đây là thông số chi tiết của bộ trang bị Hoàng Kim Định Quốc ở các cấp độ:

Công thức chế tạo bộ trang bị Định Quốc

Tên trang bị

Loại trang bị

Công thức chế tạo

Nguyên liệu 1

Số lượng

Nguyên liệu 2

Số lượng

Nguyên liệu 3

Số lượng

Nguyên liệu 4

Số lượng

Trang bị Định Quốc

Vũ khí

Vũ khí An Bang

1

Ngọc Dạ Minh Châu

150

Khoáng Thạch Thần Bí

90

Hàn Thiết

160

Dây chuyền

Dây chuyền An Bang

1

Ngọc Dạ Minh Châu

120

Khoáng Thạch Thần Bí

60

Tử Kim

140

Nhẫn

Nhẫn An Bang

1

Ngọc Dạ Minh Châu

120

Khoáng Thạch Thần Bí

60

Mã Não

140

Găng tay

Găng tay An Bang

1

Ngọc Dạ Minh Châu

120

Khoáng Thạch Thần Bí

60

Tàm Ti

140

Nón

Nón An Bang

1

Ngọc Dạ Minh Châu

120

Khoáng Thạch Thần Bí

60

Lông Vũ

140

Áo

Áo An Bang

1

Ngọc Dạ Minh Châu

150

Khoáng Thạch Thần Bí

90

Vảy Ngân Long

160

Đai

Đai An Bang

1

Ngọc Dạ Minh Châu

120

Khoáng Thạch Thần Bí

60

Da Hổ

140

Giày

Giày An Bang

1

Ngọc Dạ Minh Châu

120

Khoáng Thạch Thần Bí

60

Da Dê

140

 

- Nhân vật đạt cấp 90, tại icon Chế Tạo → tab Ghép Trang Bị → Trang Bị Định Quốc.

Lưu ý: Trang bị yêu cầu và trang bị được ghép sẽ tương ứng với từng môn phái khác nhau.

Chế tạo trang bị Định Quốc

- Khi có đủ nguyên liệu và số lượng theo yêu cầu, nhân vật nhấp chọn vào icon Chế Tạo > Ghép Trang Bị > Trang bị Định Quốc.

- Trang bị khác nhau thì số lượng nguyên liệu yêu cầu cũng khác nhau.

Một số hình ảnh trang bị Định Quốc

Phái Nga Mi

Phái Thiếu Lâm

  Phái Đường Môn

Phái Cái Bang

Phái Võ Đang

Phái Minh Giáo

Phái Tàng Kiếm

Phái Thiên Sơn

Phái Ngũ Độc

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,