title
lucky 1
lucky 10

Tiếp lượt lắc - Nhận Ngàn tài lộc

 

Huynh Tỷ thân mến,

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 sắp đến và chào đón Phiên bản mới Bạch Kim Nghênh Xuân, hãy cùng với Muội test ngay nhân phẩm bằng sự kiện Gieo Quẻ Đầu Năm nhé!!!

Thời gian

- Bắt đầu: 11h00 ngày 12/01/2023

- Kết thúc: 23h59 ngày 31/01/2023

Phạm vi

- Toàn bộ máy chủ

Sự kiện Gieo Quẻ Đầu Năm

- Trong thời gian sự kiện, người chơi tiến hành đăng nhập vào trang sự kiện để làm nhiệm vụ và nhận lượt Gieo Quẻ.

STT Nhiệm vụ Lượt nhận được Lượt nhận tối đa Ghi chú
1 Đăng nhập mỗi ngày 1 20 Nhận mỗi ngày
2 Nạp 200 Vàng vào game 1 Không giới hạn  
3 Xem trailer PBM 3 3 Chỉ 1 lần duy nhất
4 Like Fanpage 2 2 Chỉ 1 lần duy nhất
5 Tham gia Group 2 2 Chỉ 1 lần duy nhất

- Mỗi lần Gieo Quẻ thành công, người chơi sẽ nhận được phần quà từ Quẻ đã gieo đồng thời tích được 1 điểm Vui Xuân.

- Sử dụng điểm Vui Xuân để đổi lấy các phần quà ở Shop Đổi Thưởng.

- Người chơi gieo quẻ nằm trong top 20 của Bảng Xếp Hạng sẽ được nhận thêm quà.

- Ngoài ra, tất cả người chơi còn có thể "Góp gạo thôi cơm" bằng cách tích lũy điểm vào cột điểm chung của sự kiện để nhận thêm quà ở các mốc điểm.

Phần thưởng

Phần thưởng gieo quẻ

Tên vật phẩm Số lượng Ghi chú
Bạc 200 Khóa
Bùa Tẩy Luyện Cam 1 Khóa
Tụ Linh Đan 1 Khóa
Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 1 Khóa
Tẩy Luyện Tỏa 10 Khóa
Linh Thạch Vàng 1 Khóa
Túi Bảo Thạch-6 1 Khóa
Khoáng Thạch Thần Bí 2 Khóa
Ngọc Dạ Minh Châu 2 Khóa
Khí Bàn - Tứ Tượng 5 Khóa
Bí Kíp Dương Duy 1 Khóa
Cửu Dương Thần Công - Quyển Trung 2 Khóa

Phần thưởng đạt mốc

Mốc Vật phẩm Số lượng
5.000 Điểm Đá Sinh Lực-6 2
Đá Tẩy Luyện 30
Bạc 500
Mảnh Ngoại Trang Cam 5
10.000 Điểm Đá Công Kích-6 2
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bạc 500
Mảnh Binh Khí Cam 10
15.000 Điểm Đá Sinh Lực-7 2
Tụ Linh Đan 5
Bạc 1000
Mảnh Ngoại Trang Cam 40
20.000 Điểm Đá Công Kích-8 1
Bạc 1500
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Khoáng Thạch Thần Bí 20
30.000 Điểm Đá Công Kích-8 2
Bạc 2000
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 3
Ngọc Dạ Minh Châu 40

Phần thưởng Đua Top Bảng Xếp Hạng

- Quà Đua Top BXH sẽ được gửi về thư ingame sau 3-5 ngày khi kết thúc sự kiện.

- Các gói quà tùy chọn, người chơi vui lòng liên hệ Fanpage hoặc trang hỗ trợ để xác nhận phần quà mong muốn.

TOP Tên vật phẩm Số Lượng Ghi chú
1 Đá Công Kích-13 1 Khóa
Thiên Đạo Thạch 30 Khóa
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 3 Khóa
Bùa Tẩy Luyện Cam 50 Khóa
Thần Thú Nguyên Thần (Tùy Chọn) 160 Khóa
2 Đá Công Kích-12  2  Khóa 
Thiên Đạo Thạch 20  Khóa 
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 2  Khóa 
Thần Thú Nguyên Thần (Tùy Chọn) 120  Khóa 
Bùa Tẩy Luyện Cam 30  Khóa 
3 Đá Công Kích-11 1 Khóa
Thiên Đạo Thạch 10 Khóa
Thần Thú Nguyên Thần (Tùy Chọn) 80 Khóa
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1 Khóa
Bùa Tẩy Luyện Cam 25 Khóa
4-5 Đá Công Kích-10 1 Khóa
Thiên Đạo Thạch 5 Khóa
Tụ Linh Đan 6 Khóa
Bùa Tẩy Luyện Cam 20 Khóa
6->10 Túi Bảo Thạch-8 2 Khóa
Minh Chủ Lệnh Bài 5 Khóa
Tụ Linh Đan 5 Khóa
Bùa Tẩy Luyện Cam 15 Khóa
11->20 Túi Bảo Thạch-8 1 Khóa
Minh Chủ Lệnh Bài 2 Khóa
Tụ Linh Đan 4 Khóa
Bùa Tẩy Luyện Cam 10 Khóa

Phần thưởng Shop Quy Đổi

Gói Đổi Vật phẩm Số Lượng Giới Hạn Đổi/Ngày
10 Điểm Bạc 200 10
Tẩy Luyện Tỏa 10
Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 5
Mảnh Ngoại Trang Cam 5
20 Điểm Bạc 500 10
Tẩy Luyện Tỏa 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Mảnh Binh Khí Cam 10
30 Điểm Bạc 1,000 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
50 Điểm Túi Bảo Thạch-6 1 10
Cửu Dương Thần Công - Quyển Hạ 5
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
100 Điểm Túi Bảo Thạch-7 1 5
Mảnh Ngoại Trang Kinh Hồng 5
Mảnh Ngoại Trang Cam 15
Mảnh Binh Khí Cam 15
150 Điểm Đá Công Kích-7 1 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 5
Khoáng Thạch Thần Bí 5
200 Điểm Đá Sinh Lực-7 1 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Ngọc Dạ Minh Châu 10
Tụ Linh Đan 5
Tuyệt Thế Lệnh Bài 1
300 Điểm Túi Bảo Thạch-8 1 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Tuyệt Thế Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
500 Điểm Túi Bảo Thạch-8 2 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Tuyệt Thế Lệnh Bài 3
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 5
Nhiệmvụ
BảngXếpHạng
LịchSử
title
title
title