Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần (08/11 - 14/11)

08-11-2019

Cùng xem tuần này sẽ có những sự kiện gì nhé!

Tất cả máy chủ

Võ Lâm Chung Sức

Thời gian

- Từ 5:00 ngày 08/11 đến  04:59 ngày 15/11/2019.

Nội dung: Xem tại đây

Đoạt Bảo

Thời gian

- Ngày 09 & 10/11/2019.

Nội dung

- Vào 5h đến 21h các ngày mở sự kiện, sẽ mở bán vé tham dự quay thưởng Nhất Nguyên Đoạt Bảo.

- Mỗi vé tham dự Nhất Nguyên Đoạt Bảo có giá 30 Vàng. Mua càng nhiều tỷ lệ trúng giải càng cao.

- Quà thưởng Đoạt Bảo sẽ gửi về thư vào 21h cùng ngày.

Máy chủ mở trên 49 ngày

Tích Lũy Tiêu Phí Ngày

- Thời gian: Diễn ra theo ngày mở máy chủ

+ Từ 5:00 ngày 50 đến 04:59 ngày thứ 57

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu phí Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Quà Nạp Gói

- Thời gian: Diễn ra theo ngày mở máy chủ, gồm 5 đợt

+ Đợt 1: 5h00 ngày thứ 50 đến 4h59 ngày thứ 51

+ Đợt 2: 5h00 ngày thứ 51 đến 4h59 ngày thứ 52

+ Đợt 3: 5h00 ngày thứ 53 đến 4h59 ngày thứ 54

+ Đợt 4: 5h00 ngày thứ 55 đến 4h59 ngày thứ 56

+ Đợt 5: 5h00 ngày thứ 56 đến 4h59 ngày thứ 57

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

+ Quy đổi 200 Vàng

+ Quy đổi 500 Vàng

+ Quy đổi 1000 Vàng

+ Quy đổi 2000 Vàng

+ Quy đổi 5000 Vàng

+ Quy đổi 10000 Vàng

Nạp Đơn

- Thời gian: Diễn ra theo ngày mở máy chủ, gồm 2 đợt

+ Đợt 1: 5h00 ngày thứ 52 đến 4h59 ngày thứ 53

+ Đợt 2: 5h00 ngày thứ 54 đến 4h59 ngày thứ 55

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà: 

+ Tích lũy nạp đủ 1000 Vàng

+ Tích lũy nạp đủ 2000 Vàng