Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần 20

30-01-2020

Mọi người đón Tết thế nào? 

Đón tết xong rồi chúng ta cùng chào đón chuỗi sự kiện bùng nỗ tuần này nào!

Sự kiện Lễ Hội Vui Vẻ

Thời gian:

Bắt đầu: 05:00 ngày mở server thứ 134

Kết thúc: 4:59 ngày mở server thứ 141

- Trong thời gian sự kiện sẽ diễn ra 3 hoạt động:

   + Thu thập điểm vui vẻ: Tham gia các hoạt động, cấm địa, phụ bản, chiến trường v.v… để thu thập điểm Vui Vẻ, đạt mốc sẽ nhận thưởng.

   + Xếp hạng tiêu phí: Xếp hạng tiêu phí Vàng, đạt TOP sẽ nhận các phần quà lớn.

   + Tranh mua: Tiệm tranh mua sẽ bán các vật phẩm giảm giá, có giới hạn mua. Sử dụng Vàng để tranh mua vật phẩm.

Xem chi tiết: Tại đây

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

- Đợt sk diễn ra 7 đợt theo số ngày mở máy chủ.

- Thời gian mở máy chủ: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 134 đến 4h59 ngày thứ 135

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 135 đến 4h59 ngày thứ 136

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 136 đến 4h59 ngày thứ 137

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 137 đến 4h59 ngày thứ 138

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 138 đến 4h59 ngày thứ 139

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 139 đến 4h59 ngày thứ 140

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 140 đến 4h59 ngày thứ 141

Xem chi tiết: Tại đây

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 134 đến 4h59 ngày thứ 135

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 135 đến 4h59 ngày thứ 136

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 136 đến 4h59 ngày thứ 137

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 137 đến 4h59 ngày thứ 138

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 138 đến 4h59 ngày thứ 139

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 139 đến 4h59 ngày thứ 140

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 140 đến 4h59 ngày thứ 141

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp đơn

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 134 đến 4h59 ngày thứ 135

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 135 đến 4h59 ngày thứ 136

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 136 đến 4h59 ngày thứ 137

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 137 đến 4h59 ngày thứ 138

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 138 đến 4h59 ngày thứ 139

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 139 đến 4h59 ngày thứ 140

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 140 đến 4h59 ngày thứ 141

Xem chi tiết: Tại đây