Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần 21

07-02-2020

Chào mừng các bạn đến với chuỗi sự kiện tuần này mọi người ơi!

Toàn bộ máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 07/02/2020

Kết thúc: 4:59 ngày 14/02/2020

Võ Lâm Chung Sức

- Sự kiện Võ Lâm Chung Sức chia làm 10 mốc tích lũy cống hiến (tổng cống hiến của toàn bộ người chơi trong máy chủ). Đạt mốc tích lũy nào, người chơi sẽ nhận quà mốc tích lũy đó.

- Chỉ những người đã nạp 1 mốc bất kỳ trong thời gian sự kiện mới được nhận quà. Cống hiến tối thiểu là 1 điểm.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu người chơi trước đó chưa cống hiến bất kỳ điểm nào, nhưng cống hiến của máy chủ đạt mốc cao, thì người chơi đó chỉ cần cống hiến 1 điểm sẽ nhận được toàn bộ phần quà các mốc tích lũy thấp.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhấp vào giao diện sự kiện để tham gia.

- Người chơi chỉ cần nạp số lượng vàng bất kỳ sẽ được tính điểm cống hiến (1 vàng = 1 điểm)

- Điểm cống hiến này sẽ quy thành 2 loại:

+ Cống hiến của bản thân: Tích lũy số điểm cống hiến mà người chơi đóng góp trong thời gian sự kiện.

+ Cống hiến của máy chủ: Tổng toàn bộ số điểm tích lũy của người chơi trong máy chủ đóng góp được.

- Điểm cống hiến này sử dụng để tính vào 2 sự kiện: Võ Lâm Chung Sức và Vương Gia Hào Phú.

Xem chi tiết: Tại đây

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 141 đến 4h59 ngày thứ 142

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 142 đến 4h59 ngày thứ 143

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 143 đến 4h59 ngày thứ 144

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 144 đến 4h59 ngày thứ 145

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 145 đến 4h59 ngày thứ 146

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 146 đến 4h59 ngày thứ 147

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 147 đến 4h59 ngày thứ 148

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp đơn

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 141 đến 4h59 ngày thứ 142

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 142 đến 4h59 ngày thứ 143

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 143 đến 4h59 ngày thứ 144

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 144 đến 4h59 ngày thứ 145

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 145 đến 4h59 ngày thứ 146

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 146 đến 4h59 ngày thứ 147

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 147 đến 4h59 ngày thứ 148

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 3500 Vàng

Xem chi tiết: Tại đây.