Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần 22

14-02-2020

Chào đón tuần lễ tình yêu, chào đón sự kiện đặc biệt nào các huynh/tỷ ơi. 

Phạm vi

Tất cả máy chủ.

Thời gian

Bắt đầu:   5:00 ngày  14/02/2020

Kết thúc:  4:59 ngày 21/02/2020

TỎ TÌNH NHƯ Ý

Valentine vui vẻ

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng.

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau.

Quà tặng

Mốc ngày

Vật phẩm

Số lượng

1

Mũi Tên Cupid

1

Bạc

49

2

Quà Valentine

5

Xu

9999

3

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

9

Bạc

59

4

Mũi Tên Cupid

1

Xu

19999

5

Túi Bảo Thạch-2

1

Bạc

69

6

Quà Valentine

5

Bạc

89

7

Quà Valentine

10

Sát Thương Linh Đan

1

Bạc

100

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp đơn

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 148 đến 4h59 ngày thứ 149

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 149 đến 4h59 ngày thứ 150

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 150 đến 4h59 ngày thứ 151

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 151 đến 4h59 ngày thứ 152

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 152 đến 4h59 ngày thứ 153

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 153 đến 4h59 ngày thứ 154

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 154 đến 4h59 ngày thứ 155

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 3500 Vàng

Xem chi tiết: Tại đây

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 148 đến 4h59 ngày thứ 149

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 149 đến 4h59 ngày thứ 150

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 150 đến 4h59 ngày thứ 151

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 151 đến 4h59 ngày thứ 152

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 152 đến 4h59 ngày thứ 153

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 153 đến 4h59 ngày thứ 154

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 154 đến 4h59 ngày thứ 155

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Xem chi tiết: Tại đây