Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 48

14-08-2020

Chào mừng chuỗi sự kiện đặc biệt cùng Cửu Dương quay trở lại trong tuần này. Quý huynh/tỷ cùng muội khám phá tuần này nhé!

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định

Thời gian Sự kiện

 Bắt đầu: 05:00 ngày 14/08/2020

 Kết thúc: 04:59 ngày 21/08/2020

 

Bắt Pet Mùa Hè
Tích Lũy Nạp Ngày
Nhất Nguyên Đoạt Bảo

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server. 

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 330 đến 04h59 ngày thứ 337
Nạp Đơn
Nạp Gói