Tính năng

Cống hiến Bang hội

18-12-2019

Mỗi ngày, thành viên Bang sẽ dùng Bạc hoặc Vàng để cống hiến vào Bang. Mỗi mốc cống hiến sẽ tiêu hao lượng Bạc, Vàng khác nhau. Đồng thời, phần thưởng nhận được nhiều hơn.

Giới hạn lượt cống hiến mỗi ngày theo từng loại cống hiến. Tăng cấp VIP sẽ thêm lượt cống hiến ngày. Làm mới lượt vào 5h sáng hằng ngày.

 

 

Bảng cống hiến

Nội dung

Phần thưởng

Loại Cống hiến

Lượt

Tiêu hao Bạc

Tài chính Bang hội

Cống hiến Bang hội

Exp Bang hội

Cống hiến Bạc

1

50

1000

300

50

2

75

1000

300

50

3

100

1000

300

50

4

125

1000

300

50

5

150

1000

300

50

6

175

1000

300

50

7

200

1000

300

50

8

225

1000

300

50

9

250

1000

300

50

10

275

1000

300

50

11

300

1000

300

50

12

325

1000

300

50

Cống hiến Vàng

1

50

1250

375

60

2

75

1250

375

60

3

100

1250

375

60

4

125

1250

375

60

5

150

1250

375

60

6

175

1250

375

60

7

200

1250

375

60

8

225

1250

375

60

9

250

1250

375

60

10

275

1250

375

60

11

300

1250

375

60

12

325

1250

375

60

13

350

1250

375

60

14

375

1250

375

60

 Bảng số lượt cống hiến tối đa theo cấp độ VIP

Cấp VIP

Lượt cống hiến Bạc

Lượt cống hiến Vàng

0

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

9

12

14

  Giao diện

Công dụng

- Điểm cống hiến bang có thể dùng để đổi vật phẩm ở tiệm Bang hội.
- Tại tiệm bang hội có thể mua các nguyên liệu dùng để chế tạo trang bị

- Chi tiết Chế Tạo Trang Bị: Tại đây