Đại Tiệc Sinh Nhật

Rinh Ngay Quà Thưởng

Tổng điểm hiện tại toàn server : 20319

Chúc mừng XÍCHLONGNỮ quay được x5 Khí Bàn - Thái Cực, Chúc mừng NgụyHoàngPhượng quay được x1 Khoáng Thạch Thần Bí, Chúc mừng HồngNhan quay được x1 Rương Hộ Thuẫn Cấp 1, Chúc mừng <<QuanThiên>> quay được x1 Rương Hộ Thuẫn Cấp 1, Chúc mừng <<QuanThiên>> quay được x1 Túi Bảo Thạch-6, Chúc mừng Hoa-Mộc-Lan quay được x1 Rương Hộ Thuẫn Cấp 1, Chúc mừng ShileT quay được x10 Tẩy Luyện Tỏa, Chúc mừng Idol-TópTóp quay được x200 Bạc, Chúc mừng HoaBatTu quay được x1 Bùa Tẩy Luyện Cam, Chúc mừng HoaBatTu quay được x200 Bạc,
  • 30.000

Shop Đổi Thưởng

Tích điểm còn: 0 điểm

+

PHIÊN BẢN MỚI . TAM NIÊN CHI ƯỚC

Ước Hẹn 3 Năm

Người cũ quay về

Nhận Quà Tái Ngộ

Huynh/ tỷ đủ điều kiện để nhận Quà Tái Ngộ, hãy nhấn vào mỗi phần quà để biết cách sở hữu nó nhé!