Chào, Khách[Thoát]

Máy chủ:

Nhân vật:

Số vé hiện tại:

0

Hãy chọn 5 số từ 00 - 16

THẦN TÀI CHỌN SỐ MUA

Chúc mừng TiểuGiaGia đã trúng Giải Nhất trong kỳ quay #0001

Chúc mừng Bối-Bối đã trúng Giải Nhất trong kỳ quay #0001

Chúc mừng ẠccPhụ đã trúng Giải Nhất trong kỳ quay #0002

Chúc mừng ɖéρ๛ʈổ๛øɲɠシ đã trúng Giải Nhất trong kỳ quay #0003

Chúc mừng ꧁༺╰‿╯༻꧂ đã trúng Giải Nhất trong kỳ quay #0004

Kết quả quay số mở thưởng

 

Kỳ mở thưởng #0001 ngày 14/04/2022 12:00

08

11

13

09

14

05

12

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0002 ngày 14/04/2022 19:00

10

11

06

15

02

13

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0003 ngày 15/04/2022 12:00

13

10

11

00

06

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0004 ngày 15/04/2022 19:00

15

06

13

04

03

07

11

08

05

09

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0005 ngày 16/04/2022 12:00

09

07

06

05

08

16

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0006 ngày 16/04/2022 19:00

11

06

12

00

15

02

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0007 ngày 17/04/2022 12:00

10

00

01

14

02

11

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0008 ngày 17/04/2022 19:00

05

07

00

11

01

14

12

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0009 ngày 18/04/2022 12:00

16

13

09

06

10

12

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0010 ngày 18/04/2022 19:00

14

05

06

08

01

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0011 ngày 19/04/2022 12:00

05

12

02

13

00

10

08

09

03

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0012 ngày 19/04/2022 19:00

03

11

14

00

08

13

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0013 ngày 20/04/2022 12:00

02

09

14

16

15

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0014 ngày 20/04/2022 19:00

03

08

02

12

09

06

01

04

14

05

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0015 ngày 21/04/2022 12:00

16

08

11

15

12

13

04

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ mở thưởng #0016 ngày 21/04/2022 19:00

06

01

02

16

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần mở thưởng tiếp theo

SHOP ĐỔI ĐIỂM

Điểm hiện có: 0

Quà Tiềm Long

Đăng nhập

Quà Ngạo Thế

Đăng nhập

Quà Ỷ Thiên

Đăng nhập

Quà Chí Tôn

Đăng nhập

Quà Vô Song

Đăng nhập

Quà Võ Thánh

Đăng nhập

Quà Truyền Thuyết

Đăng nhập

Quà Thần Thoại

Đăng nhập