cửu dương truyền kỳ
nhà phát hành gosu
HOTLINE: 19007189

ra mắt 06/01/2022

tính năng mới
Vạn Hồn Trận
Vạn Hồn Trận là trận pháp trứ danh do một vị Võ Thần Vô Danh dùng cả đời mình để nghiên cứu. Cấm địa này có tác dụng vô cùng to lớn giúp Võ giả đột phá cảnh giới Võ Hồn.
cập nhật mới
sự kiện hấp dẫn