Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần (15/11 - 21/11)

16-11-2019

Cùng xem tuần này sẽ có những sự kiện gì nhé!

Tất cả máy chủ

Tôn Sư Trọng Đạo

Thời gian

- Từ 05:00 ngày 15/11 đến 04:59' ngày 22/11/2019.

Nội dung: Xem tại đây

Đoạt Bảo

Thời gian

- Ngày 16 & 17/11/2019.

Nội dung

- Vào 5h đến 21h các ngày mở sự kiện, sẽ mở bán vé tham dự quay thưởng Nhất Nguyên Đoạt Bảo.

- Mỗi vé tham dự Nhất Nguyên Đoạt Bảo có giá 30 Vàng. Mua càng nhiều tỷ lệ trúng giải càng cao.

- Quà thưởng Đoạt Bảo sẽ gửi về thư vào 21h cùng ngày.

Máy chủ mở trên 56 ngày

Chuỗi sự kiện Lễ hội

- Thời gian: Diễn ra theo ngày mở máy chủ

+ Từ 05:00 ngày mở server thứ 57 đến 4:59 ngày mở server thứ 64

Nội dung:Xem tại đây

Quà Nạp Gói

- Thời gian: Diễn ra theo ngày mở máy chủ, gồm 5 đợt

+ Đợt 1: 5h00 ngày thứ 57 đến 4h59 ngày thứ 58

+ Đợt 2: 5h00 ngày thứ 58 đến 4h59 ngày thứ 59

+ Đợt 3: 5h00 ngày thứ 60 đến 4h59 ngày thứ 61

+ Đợt 4: 5h00 ngày thứ 62 đến 4h59 ngày thứ 63

+ Đợt 5: 5h00 ngày thứ 63 đến 4h59 ngày thứ 64

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

+ Quy đổi 200 Vàng

+ Quy đổi 500 Vàng

+ Quy đổi 1000 Vàng

+ Quy đổi 2000 Vàng

+ Quy đổi 5000 Vàng

+ Quy đổi 10000 Vàng

Nạp Đơn

- Thời gian: Diễn ra theo ngày mở máy chủ, gồm 2 đợt

+ Đợt 1: 5h00 ngày thứ 59 đến 4h59 ngày thứ 60

+ Đợt 2: 5h00 ngày thứ 61 đến 4h59 ngày thứ 62

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà: 

+ Tích lũy nạp đủ 1000 Vàng

+ Tích lũy nạp đủ 2000 Vàng