Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần 23

20-02-2020

Chào đón huynh/tỷ đến với chuỗi sự kiến tuần mới, cùng khám phá xem tuần mới có gì nào!

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

- Đợt sự kiện diễn ra 7 đợt theo số ngày mở máy chủ.

- Thời gian mở máy chủ: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 155 đến 4h59 ngày thứ 156

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 156 đến 4h59 ngày thứ 157

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 157 đến 4h59 ngày thứ 158

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 158 đến 4h59 ngày thứ 159

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 159 đến 4h59 ngày thứ 160

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 160 đến 4h59 ngày thứ 161

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 161 đến 4h59 ngày thứ 162

Mục đích

- Tạo thêm sân chơi cho các gamer có thói quen tích lũy vàng. Sự kiện kèm theo tiệm tranh mua giúp người chơi tiêu phí và nhận thưởng khi tiêu phí đạt mốc. 

Xem chi tiết: Tại đây

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 155 đến 4h59 ngày thứ 156

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 156 đến 4h59 ngày thứ 157

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 157 đến 4h59 ngày thứ 158

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 158 đến 4h59 ngày thứ 159

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 159 đến 4h59 ngày thứ 160

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 160 đến 4h59 ngày thứ 161

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 161 đến 4h59 ngày thứ 162

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp đơn

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 155 đến 4h59 ngày thứ 156

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 156 đến 4h59 ngày thứ 157

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 157 đến 4h59 ngày thứ 158

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 158 đến 4h59 ngày thứ 159

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 159 đến 4h59 ngày thứ 160

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 160 đến 4h59 ngày thứ 161

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 161 đến 4h59 ngày thứ 162

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 3500 Vàng

Xem chi tiết: Tại đây