Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần 27

19-03-2020

Cập nhật phiên bản nóng bỏng thì cũng phải có sự kiện song hành tuần này để chiến sướng tay chứ các huynh/tỷ nhỉ. Cùng Chu Muội chào đón điều bất ngờ tuần này nhé.

Nhất Nguyên Đoạt Bảo

Phạm vi:

- Toàn bộ máy chủ.

Thời gian:

- Thứ 7:         21/03/2020

- Chủ nhật:    22/03/2020

Quy tắc:

- Vào 5h đến 21h các ngày mở sự kiện hệ thống sẽ mở bán vé tham dự quay thưởng Nhất Nguyên Đoạt Bảo.

- Mỗi vé 30 Vàng, người chơi sở hữu càng  nhiều vé, tỷ lệ trúng thưởng  đặc biệt càng cao.

- Số lượt quay tối thiếu = 100

- Tổng số lượt quay của server  = 1200

- Xem chi tiết: Tại đây

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 183 đến 4h59 ngày thứ 184

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 184 đến 4h59 ngày thứ 185

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 185 đến 4h59 ngày thứ 186

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 186 đến 4h59 ngày thứ 187

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 187 đến 4h59 ngày thứ 188

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 188 đến 4h59 ngày thứ 189

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 189 đến 4h59 ngày thứ 190

- Xem chi tiết: Tại đây

Nạp đơn

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 183 đến 4h59 ngày thứ 184

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 184 đến 4h59 ngày thứ 185

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 185 đến 4h59 ngày thứ 186

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 186 đến 4h59 ngày thứ 187

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 187 đến 4h59 ngày thứ 188

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 188 đến 4h59 ngày thứ 189

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 189 đến 4h59 ngày thứ 190

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 4500 Vàng

- Xem chi tiết: Tại đây