Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần 31

17-04-2020

Huynh/tỷ đang ngóng trông Lăng Thiên, tuần này sẽ có thẻ hiệp khách phá đảo Lăng Thiên mà thế giới Cửu Dương đang tìm kiếm. Cùng Muội tham gia chuỗi sự kiện tuần vô cùng hấp dẫn nhé

Thời gian tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 211 đến 4h59 ngày thứ 212

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 212 đến 4h59 ngày thứ 213

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 213 đến 4h59 ngày thứ 214

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 214 đến 4h59 ngày thứ 215

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 215 đến 4h59 ngày thứ 216

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 216 đến 4h59 ngày thứ 217

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 217 đến 4h59 ngày thứ 218

Sự kiện tích lũy nạp ngày 

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ

- Đợt này sự kiện cài đặt 7 đợt, tương ứng 7 ngày khác nhau

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp gói

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

(Hình ảnh minh họa)

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp đơn

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1999 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 3999 Vàng

(Hình ảnh minh họa)

Xem chi tiết: Tại đây