Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần 34

08-05-2020

Giải nhiệt mùa hè - tranh thủ nhặt quà, cùng muội chu du thế giới Cửu Dương khám phá mùa hè bất tận.

Giải Nhiệt Tháng 5

Phạm vi

Tất cả máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 08/05/2020

Kết thúc: 4:59 ngày 15/05/2020

Đăng nhập nhận quà

Xem chi tiết: Tại đây

Nhất Nguyên Đoạt Bảo

Phạm vi:

- Toàn bộ máy chủ.

Thời gian:

- 09/05/2020

- 10/05/2020

Quy tắc:

- Vào 5h đến 21h các ngày mở sự kiện hệ thống sẽ mở bán vé tham dự quay thưởng Nhất Nguyên Đoạt Bảo.

- Mỗi vé 30 Vàng, người chơi sở hữu càng  nhiều vé, tỷ lệ trúng thưởng  đặc biệt càng cao.

- Số lượt quay tối thiếu = 100

- Tổng số lượt quay của server  = 1200

(Hình ảnh minh họa)

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 232 đến 4h59 ngày thứ 233

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 233 đến 4h59 ngày thứ 234

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 234 đến 4h59 ngày thứ 235

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 235 đến 4h59 ngày thứ 236

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 236 đến 4h59 ngày thứ 237

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 237 đến 4h59 ngày thứ 238

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 238 đến 4h59 ngày thứ 239

(Hình ảnh minh họa)

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp đơn

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 232 đến 4h59 ngày thứ 233

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 233 đến 4h59 ngày thứ 234

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 234 đến 4h59 ngày thứ 235

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 235 đến 4h59 ngày thứ 236

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 236 đến 4h59 ngày thứ 237

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 237 đến 4h59 ngày thứ 238

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 238 đến 4h59 ngày thứ 239

(Hình ảnh minh họa)

Xem chi tiết: Tại đây