Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần 35

16-05-2020

Khai mở Phiên Bản Mới - Hỷ Kết Lương Duyên đã tạo một làn sóng sôi động trong thế giới Cửu Dương. Để chào mừng sự kiện lớn, muội xin giới thiệu sự kiện mới tuần này.

Hỷ Kết Lương Duyên

Phạm Vi

Tất cả máy chủ

Thời Gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 16/05/2020

Kết thúc: 4:59 ngày 23/05/2020

Đăng Nhập Nhận Quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Xem chi tiết: Tại đây

Tích Lũy Nạp Ngày

Nội Dung

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 239 đến 4h59 ngày thứ 240

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 240 đến 4h59 ngày thứ 241

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 241 đến 4h59 ngày thứ 242

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 242 đến 4h59 ngày thứ 243

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 243 đến 4h59 ngày thứ 244

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 244 đến 4h59 ngày thứ 245

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 245 đến 4h59 ngày thứ 246

(Hình ảnh minh họa)

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp Gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 239 đến 4h59 ngày thứ 240

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 240 đến 4h59 ngày thứ 241

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 241 đến 4h59 ngày thứ 242

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 242 đến 4h59 ngày thứ 243

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 243 đến 4h59 ngày thứ 244

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 244 đến 4h59 ngày thứ 245

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 245 đến 4h59 ngày thứ 246

(Hình ảnh minh họa)

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp Đơn

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 239 đến 4h59 ngày thứ 240

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 240 đến 4h59 ngày thứ 241

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 241 đến 4h59 ngày thứ 242

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 242 đến 4h59 ngày thứ 243

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 243 đến 4h59 ngày thứ 244

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 244 đến 4h59 ngày thứ 245

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 245 đến 4h59 ngày thứ 246

(Hình ảnh minh họa)

Xem chi tiết: Tại đây