Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 41

26-06-2020

Chào mừng chuỗi sự kiện đặc biệt Cửu Dương trong trái tim huynh/tỷ của tuần này. Quý huynh/tỷ cùng muội khám phá tuần này có gì đặc biệt nhé!

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định

Thời gian Sự kiện

 Bắt đầu: 05:00 ngày 26/06/2020

 Kết thúc: 04:59 ngày 03/07/2020

Cửu Dương Trong Tôi
Tích Lũy Nạp Ngày

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server. 

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 281 đến 04h59 ngày thứ 288 Nạp Đơn
Nạp Gói