Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 44

17-07-2020

Chào mừng chuỗi sự kiện đặc biệt cùng Cửu Dương quay trở lại trong tuần này. Quý huynh/tỷ cùng muội khám phá tuần này nhé!

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định

Thời gian Sự kiện

 Bắt đầu: 05:00 ngày 17/07/2020

 Kết thúc: 04:59 ngày 24/07/2020

Tích Lũy Tiêu Phí
Tích Lũy Nạp Ngày
Tích Lũy Nạp Thẻ

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server. 

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 302 đến 04h59 ngày thứ 309 Nạp Đơn
Nạp Gói