Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 50

28-08-2020

Chào mừng chuỗi sự kiện đặc biệt cùng Cửu Dương quay trở lại trong tuần này. Quý huynh/tỷ cùng muội khám phá tuần này nhé!

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định

Thời gian Sự kiện

 Bắt đầu: 05:00 ngày 28/08/2020

 Kết thúc: 04:59 ngày 04/09/2020

Tôi Yêu Việt Nam
Tích Lũy Nạp Thẻ
Nhất Nguyên Đoạt Bảo

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server. 

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 344 đến 04h59 ngày thứ 351
Nạp Đơn
Nạp Gói