Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 52

11-09-2020

Chào mừng chuỗi sự kiện đặc biệt cùng Cửu Dương quay trở lại trong tuần này. Quý huynh/tỷ cùng muội khám phá tuần này nhé!

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định.

Thời gian Sự kiện

 Bắt đầu: 05:00 ngày 11/09/2020

 Kết thúc: 04:59 ngày 19/09/2020

Nhất Nguyên Đoạt Bảo
Tích Lũy Nạp Thẻ
Tích Lũy Nạp Ngày

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server. 

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 358 đến 04h59 ngày thứ 365
Nạp Đơn
Nạp Gói