Tính năng

Cập nhật khác

21-01-2020

Trong phiên bản mới cập nhật lần này có những thay đổi như sau : 

- Điều chỉnh cơ chế báo danh chiến trường Tranh Bá liên server.

- Điều chỉnh tăng mức giới hạn cường hóa lên +20.

- Điều chỉnh tăng mức giới hạn tinh luyện lên +50. 

Thay đổi cơ chế Báo danh chiến trường Tranh Bá liên server:

Lý do:

- Hiện tại, một số người chơi không thể tham gia chiến trường Tranh Bá liên server.

- Tình trạng mất kết nối vẫn xảy ra với một số trường hợp người chơi tham gia chiến trường Tranh Bá liên server.

Chi tiết thay đổi:

- Thêm hệ thống hàng chờ cho hoạt động Chiến trường Tranh Bá liên server.

 Hình ảnh cập nhật hàng chờ: (Updating)

Tăng mức giới hạn cường hóa lên +20

Lý do:

- Hiện tại, đã có nhiều người chơi đạt giới hạn cường hóa +15.

- Muốn tạo thêm mục tiêu để người chơi trải nghiệm được tốt hơn.

 Chi tiết cập nhật:

- Nâng mức giới hạn cường hóa từ +15 lên +20.

- Sử dụng các loại ngọc may mắn tương ứng +16, +17, +18, +19, +20.

Tăng mức giới hạn tinh luyện lên +50

 Lý do:

- Thêm mục tiêu để người chơi trải nghiệm.

 Chi tiết cập nhật:

- Nâng mức giới hạn tinh luyện từ cấp 20 lên cấp 50.

- Nguyên liệu Tinh luyện (Lợi Nhẫn Thạch và Kiên Thuẫn Thạch) thu thập được thông qua Phụ Bản.

Thay đổi giờ hoạt động Thủ Lĩnh Dã Ngoại:

Lý do:

- Tăng độ thuận tiện trong trải nghiệm của người chơi.

Chi tiết cập nhật:

- Khung giờ Thủ Lĩnh Dã Ngoại: 18:30

Thay đổi giờ hoạt động Hiệp Khách Đảo:

Lý do:

- Tăng độ thuận tiện trong trải nghiệm của người chơi.

- Tối ưu hệ thống hoạt động liên server.

Chi tiết cập nhật:

- Thay đổi khung giờ hoạt động Hiệp Khách Đảo, cụ thể:

+ Khung giờ 1: 13:00 tới 18:00

+ Khung giờ 2: 21:00 tới 23:00

Thay đổi chỉ số Tinh Luyện Trang Bị:

 Lý do:

- Hiện tại các Trang Bị tăng chỉ số Phòng Ngự, khi tinh luyện hệ thống cộng chỉ số Né Tránh.

Chi tiết điều chỉnh:

- Khi tinh luyện sẽ cộng đúng chỉ số Phòng Ngự ở trang bị. 
Lưu ý: 
- Nhân vật sẽ giảm chỉ số Né Tránh nhưng các chỉ số Phòng Ngự sẽ được tăng lên.
- Lực chiến của người chơi không thay đổi sau điều chỉnh.