Tính năng

Phiên Bản Mới Tam Niên Chi Ước

16-09-2022

Hiện thời, võ lâm có tám môn phái lớn,  gồm Thiếu Lâm, Võ Đang, Đường Môn, Nga My, Tàng Kiếm, Thiên Sơn, Minh Giáo và Cái Bang. Các phái vẫn đang mệt mài rèn luyện võ học bản thân. Nhưng tình thế võ lâm vốn không cân bằng, những kẻ có thực lực mạnh đã âm thâm hẹn ước cùng nhau phá đảo ở một phiên bản mới Tam Niên Hẹn Ước. Phiên bản này có gì mà anh hùng hẹn ước, cùng Chu muội tìm hiểu nhé!

Thời gian cập nhật: 15/09/2022

Chi tiết:

Cập nhật mới Chi tiết
Tọa Kỵ Mới Xem tại đây
Linh Thú Mới Xem tại đây
Tăng Giới Hạn Bảo Thạch Xem tại đây
Tăng Cấp Kỹ Năng Linh Thú Xem tại đây
Tính năng mới Hộ Thuẫn Xem tại đây
Tỷ Võ Liên Server Xem tại đây

Chúc Huynh/Tỷ có những giây phút thư giản cùng Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,